0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
OCHRONA ŚRODOWISKA » DECYZJE ŚRODOWISKOWE » OBWIESZCZENIA i INFORMACJE » 2021


4 października 2021

POSTANOWIENIE w sprawie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie nowo projektowanego zakładu produkcyjnego pod nazwą „Mrożenie owoców i warzyw", przez budowę dwóch dodatkowych hal namiotowych przeznaczonych do przygotowania cebuli do mrożenia i przez mechaniczne obieranie cebuli z łuski w drugiej hali, zlokalizowanych na działkach nr 117/21, 117/24, 117/54 w miejscowości Lubień, gm. Łęczyca, powiat łęczycki, woj. Łódzkie Wójt Gminy Łęczyca.

4 października 2021

OBWIESZCZENIE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędnych (neogenu) do celów nawodnieniowych upraw rolniczych.

15 września 2021

ZAWIADOMIENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeni a wodnego - obudowy ohvoru geologicznego na działce ewidencyjnej nr 108 obręb 0016 Kozuby gm. Łęczyca, powiat łęczycki, woj. Łódzkie umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych (neogenu) do celów nawodnieniowych upraw rolniczych, został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

13 swrześnia 2021

POSTANOWIENIE Wójt Gminy Łęczyca, po rozpatrzeniu wniosku Grzegorza Sobczaka o wznowienie postepowania zakończonego decyzją ostateczną Wójta Gminy Łęczyca z dnia 23 sierpni a 2021r. znak: OS.6220.5.2020.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie nowo projektowanego zakładu produkcyjnego pod nazwą „Mrożenie owoców i warzyw", przez budowę dwóch dodatkowych hal namiotowych przeznaczonych do przygotowania cebuli do mrożenia i przez mechaniczne obieranie cebuli z łuski w jednej halii zagospodarowanie odpadowej łuski w drugiej hali, zlokalizowanych na działkach nr 117/21, 117/24, 117/54 w miejscowości Lubień, gm. Łęczyca, powiat łęczycki, woj. Łódzkie",

24 sierpnia 2021

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca decyzji znak: OS.6220.5.2020.202l o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie nowo projektowanego zakładu produkcyjnego pod nazwą „Mrożenie owoców i warzyw",   przez   budowę  dwóch  dodatkowych hal namiotowych przeznaczonych do przygotowania cebuli do mrożenia i przez mechaniczne obieranie cebuli z łuski w jednej z hal i zagospodarowanie odpadowej łuski w d rugiej hali , zlokalizowanych na działkach nr 117/21, 117/24 i 1I 7 /54 w miejscowości Lubie ń, gm. Łęczyca

11 sierpnia 2021

INFORMACJA dot.  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zwiększeniu obsady bydła na terenie gospodarstwa rolnego do 52,25 DJP w miejscowości Kolonia Łęka gm. Łęczyca „

9 czerwca 2021

INFORMACJA dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - obudowy otworu geologicznego na działce ewidencyjnej nr 108 obręb 0016 Kozuby gm. Łęczyca, umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych (neogenu) do celów nawodnieniowych upraw rolniczych.

17 maja 2021

POSTANOWIENIE w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie nowo projektowanego  zakładu produkcyjnego pod nazwą Mrożenie owoców i warzyw, przez budowę dwóch dodatkowych hal namiotowych przeznaczonych do przygotowania cebuli do mrożenia  i  przez mechaniczne obieranie cebuli z łuski w jednej hali i zagospodarowanie odpadowej łuski w drugiej hali", zlokalizowanych na działkach nr 117/21, 117/24 i 117/54 w miejscowości Lubień, gmina Łęczyca

29 kwietnia 2021 

OGŁOSZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 60 na odcinku Topola Królewska – Kutno,

26 kwietnia 2021

POSTANOWIENIE o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego  na  „Rozbudowie  nowo  projektowanego   zakładu produkcyjnego pod nazwą Mrożenie owoców i warzyw, przez budowę dwóch dodatkowych hal namiotowych przeznacfonych do przygotowania cebuli do ·  mrożenia  i  przez mechaniczne obieranie cebuli z łuski w jednej hali i zagospodarowanie odpadowej łuski w drugiej hali", zlokalizowanych  na działkach nr 117/21, 117/24 i 117/54 w miejscowości Lubień, gmina Łęczyca, do czasu  przedłożenie  przez  Wnioskodawcę  raportu  o oddziaływaniu  na środowisko.

21 kwietnia 2021

OBWIESZCZENIE o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na modernizacji użytkowanej galwanizerni obejmującej wymianę standardowych, ręcznie obsługiwanych urządzeń galwanicznych na „automatyczną linię galwaniczną" do nanoszenia powłok Sn na wyrobach miedzianych, na działce numer ewid. 151/22 w obrębie 33 w miejscowości Topola Królewska.

04 marca 2021

OBWIESZCZENIE informacja o wydaniu decycji  o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, innego niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h,

28 stycznia 2021

OBWIESZCZENIE dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi krajowej nr 91 na odcinku Sierpów - Emilia.

 







Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 8 luty 2021 godz. 22:21
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 18 październik 2021 godz. 12:20
Liczba odsłon:
  791 od 8 luty 2021 godz. 22:21  (średnio 4.03 odsłon/dobę)

Gmina Łęczyca