0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
OGŁOSZENIA WÓJTA » 2021


26 pażdziernika 2021

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 w Gminie Łęczyca.

18 pażdziernika 2021

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca - Wójt Gminy Łęczyca zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

15 pażdziernika 2021

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca o konsultacjach społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” 

26 kwietnia 2021

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2022

22 lutego 2021

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca   o konsultacjach społecznych projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczyca w 2021r. 

12 lutego 2021

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca   o pierwszym przetargu ustny nieograniczonym (licytację) na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w obrębie Gawrony na terenie gminy Łęczyca.

17 stycznia 2021

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca  w zakresie pomocy  społecznej,  w  tym  pomocy  rodzinom osobom  w  trudnej  sytuacji życiowej  oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 19 styczeń 2021 godz. 09:04
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 27 październik 2021 godz. 08:13
Liczba odsłon:
  1830 od 19 styczeń 2021 godz. 09:04  (średnio 7.49 odsłon/dobę)

Gmina Łęczyca