0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
PETYCJE


31 maja 2019

PETYCJA w sprawie zebrania ofert rynkowych oraz dokonanie analizy wydatków poniesionych w obszarze usług telekomunikacyjnych.

28 maja 2019

PETYCJA w sprawie zaplanowania postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie - zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw - typu - skroplony gaz ziemny, etc.

12 kwietnia 2019

PETYCJA w sprawie budowy drogi asfaltowej i oświetlenia w Topoli Królewskiej.

28 stycznia 2019

PETYCJA przeciwko likwidacji Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Siedlcu.

ZAWIADOMIENIE o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia

7 grudnia 2018

PETYCJA w sprawie podjęcia natychmiastowych działań w sprawie zablokowania odprowadzania wód opadowych, roztopowych i wód z oczyszczalni ścieków z inwestycji w Gminie Daszyna do rowów melioracyjnych na terenie Gminy Łęczyca na obszar Natura 2000.

ZAWIADOMIENIE o sposobie załatwienia petycji

12 września 2018

PETYCJA w sprawie wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.

ZAWIADOMIENIE o sposobie załatwienia petycjiInformacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 6 listopad 2018 godz. 09:05
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 5 czerwiec 2019 godz. 08:59
Liczba odsłon:
  1037 od 6 listopad 2018 godz. 09:05  (średnio 5.48 odsłon/dobę)

Gmina Łęczyca