0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO


Organizator zgromadzenia, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. poz. 1485), zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia gminne centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

  • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
  • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
  • ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Powyższe zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, przyjmuje:

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
na numer telefaksu: 24 388 21 17

lub e-mail: sekretariat@gminaleczyca.plInformacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 27 październik 2015 godz. 16:47
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 27 październik 2015 godz. 16:48
Liczba odsłon:
  7415 od 27 październik 2015 godz. 16:47  (średnio 4.33 odsłon/dobę)

Gmina Łęczyca