0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 

Poniżej możesz wpisać słowa pod kątem których przetargi zostaną przeszukane
(jedno lub więcej słów oddzielonych spacją)

Możesz również wybrać przedział czasu w którym przetarg został opublikowany:
od  
do  


Świadczenie usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Łęczyca oraz zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w roku 2019
 
Aktualny od 03.12.2018 do 07.12.2018   
 

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do szkół Gminy Łęczyca
 
Aktualny od 20.11.2018 do 28.11.2018   
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej wnętrzowej w budynku Szkoły Podstawowej w Błoniu.
 
Aktualny od 19.09.2018 do 12.11.2018   
 

Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Łęczyca i jej jednostek organizacyjnych
 
Aktualny od 01.10.2018 do 09.10.2018   
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie remontu pomnika na cmentarzu rzymskokatolickim w Topoli Królewskiej
 
Aktualny od 27.09.2018 do 01.10.2018   
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wymiana zestawów wodomierzowych u odbiorcy wody z gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Łęczyca
 
Aktualny od 29.08.2018 do 07.09.2018   
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni dróg gminnych w technologii dróg betonowych na terenie gm. Łęczyca
 
Aktualny od 14.08.2018 do 03.09.2018   
 

Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach Górnych, Leźnicy Małej, Błoniu, Siedlcu i Topoli Królewskiej
 
Aktualny od 14.08.2018 do 30.08.2018   
 

Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4
 
Aktualny od 21.08.2018 do 29.08.2018   
 

Dzierżawa autobusów szkolnych
 
Aktualny od 13.08.2018 do 23.08.2018   
 

Przewozy specjalne uczniów szkół z terenu Gminy Łęczyca
 
Aktualny od 13.08.2018 do 23.08.2018   
 

Dowożenie uczniów wraz z opieką do szkół na terenie gminy Łęczyca na podstawie biletów miesięcznych
 
Aktualny od 03.08.2018 do 16.08.2018   
 

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błonie gm. Łęczyca
 
Aktualny od 02.07.2018 do 19.07.2018   
 

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Siedlec gm. Łęczyca
 
Aktualny od 02.07.2018 do 19.07.2018   
 

Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gm. Łęczyca
 
Aktualny od 13.06.2018 do 04.07.2018   
 

Przebudowa drogi gminnej NR 312 335 w miejscowości Leźnica Mała - Janków Dolny gm. Łęczyca
 
Aktualny od 24.05.2018 do 28.06.2018   
 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Topola Katowa - Lubień gm. Łęczyca
 
Aktualny od 24.05.2018 do 28.06.2018   
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - usuwanie awarii wodociągowych oraz realizacji indywidualnych zleceń Zamawiającego na gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Łęczyca
 
Aktualny od 14.06.2018 do 22.06.2018   
 

Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla 3 jednostek OSP z terenu Gminy Łęczyca
 
Aktualny od 11.06.2018 do 22.06.2018   
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - usuwanie awarii wodociągowych oraz realizacji indywidualnych zleceń Zamawiającego na gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Łęczyca
 
Aktualny od 30.05.2018 do 08.06.2018   
 

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błonie gm. Łęczyca
 
Aktualny od 17.05.2018 do 05.06.2018   
 

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Siedlec gm. Łęczyca
 
Aktualny od 17.05.2018 do 05.06.2018   
 

Obsługa bankowa budżetu Gminy Łęczyca, jednostek organizacyjnych Gminy oraz samorządowych instytucji kultury w latach 2018 - 2021
 
Aktualny od 12.04.2018 do 27.04.2018   
 

Przebudowa drogi gminnej nr 312 335 w miejscowości Zduny gm. Łęczyca
 
Aktualny od 25.01.2018 do 14.02.2018   
 

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wilczkowice Dolne (Szczekacz) gm. Łęczyca
 
Aktualny od 25.01.2018 do 14.02.2018   
 

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Leszcze gm. Łęczyca
 
Aktualny od 25.01.2018 do 14.02.2018   
 

 Kliknij tutaj aby zapisać się lub zrezygnować z otrzymywania powiadomień o nowych ogłoszeniach na e-mail.

Gmina Łęczyca