0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

ZAPYTANIE OFERTOWE: zakup, dostawa i montaż pieca c. o. (olejowy z kondensacyjnym wymiennikiem ciepła) do Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej (Leźnica Mała 36, 99-100 Łęczyca) wraz z podpięciem do istniejącej instalacji c. o. oraz demontaż starego pieca w w/w miejscu.ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający

GMINA ŁĘCZYCA

ul. M. Konopnickiej 14

99-100 Łęczyca

NIP 775-24-07-742

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż pieca c. o. (olejowy z kondensacyjnym wymiennikiem ciepła) do Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej (Leźnica Mała 36, 99-100 Łęczyca) wraz z podpięciem do istniejącej instalacji c. o. oraz demontaż starego pieca w w/w miejscu.

2.  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- zakup, dostawę na miejsce przeznaczenia i montaż pieca centralnego ogrzewania, z paleniskiem olejowego, kondensacyjnego o mocy 245 kW – 263 kW firmy Viessmann Vitoradial 300-T (typ VR3)   

- demontaż starego pieca ( z paleniskiem olejowym o mocy 225 kW) firmy Viessmann Paromat-Simplex, zdemontowany piec pozostanie własnością zamawiającego

- przewidywana konieczność rozbiórki i odbudowy fragmentu ściany zewnętrznej wraz z elewacją (konieczne oględziny miejsca inwestycji).

- dostosowanie istniejącej instalacji technicznej w kotłowni oraz istniejącego komina do wymogów nowego pieca

3. Inne wymagania:

- termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15 listopada 2017 roku

- odbiór protokólarny przedmiotu zamówienia nastąpi po uruchomieniu i sprawdzeniu prawidłowego działania przedmiotowego pieca przez serwis gwarancyjny

- przedmiot zamówienia należy objąć 24 miesięczną gwarancją, obowiązującą od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego

- termin płatności, do 14 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego

- parametry techniczne oraz wykonanie prac muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i opisem przedmiotu zamówienia

- przed złożeniem oferty należy dokonać oględzin obiektu w miejscu realizacji zamówienia

- zabezpieczenie miejsca realizacji zamówienia przed dostępem osób trzecich

- czas realizacji przedmiotu zamówienia w miejscu (budynek – kotłownia Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej)  wykonania przedmiotowej inwestycji wynosi maksymalnie 5 dni

4. Sposób wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną (jedna cena - uwzględniająca wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia) złożoną przez wykonawcę, spełniająca określone wymagania zamówienia zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza

5. Miejsce i termin złożenia oferty:

- ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 28 września 2017 do godzin 15.00 osobiście w  sekretariacie  Urzędu  Gminy  w  Łęczycy, ul. M. Konopnickiej   14,  99-100  Łęczyca  lub pocztą z dopiskiem w tytule wiadomości „oferta na zakup, dostawę i montaż pieca c. o. do Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej”

- oferty dostarczone do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane

6. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim uczestnikom postępowania w formie pisemnej.

7. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana pisemnie wykonawcy, którego oferta została wybrana.    

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania jego przyczyny.

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Pan Arkadiusz Grzegorzewski (tel. /24/ 3883444).


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu
Dodany: 09.08.2018 godz. 10:55
 Ostateczny termin składania ofert:
 28 2017Informacja opublikowana przez:
  dnia 21 2017 godz. 13:38
Liczba odsłon:
  325 od 21 2017 godz. 13:38  (średnio 1.73 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca