0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

KOMISJE
KADENCJA:

Nazwa Komisji Rady Symbol 

Typ Komisji

 
KOMISJA REWIZYJNAstała
KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I PRZESTRZENNEJ ORAZ INWESTYCJIstała
KOMISJA ROLNICTWA, BUDOWY I NAPRAWY DRÓGstała
KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO, ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ OŚWIATY I KULTURYstała
KOMISJA STATUTOWAdoraźna
 

Gmina Łęczyca