0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Kadencja:

    
Wójt Gminy - Jacek Rogoziński
 
 Informacje osobowe
  Oświadczenia majątkowe
 Zarządzenia i inne akty wewnętrzne
 Pytania do Wójta Gminy
 Spotkania z mieszkańcami
 
Skarbnik - Agnieszka Kaszubska
 
 Informacje osobowe
  Oświadczenia majątkowe
 
Sekretarz - Anna Zarębska
 
 Informacje osobowe
  Oświadczenia majątkowe
 
Zastępca Wójta - Magdalena Szczepaniak (do 11.12.2015)
 
 Informacje osobowe
  Oświadczenia majątkowe
 
Sekretarz - Monika Kilar-Błaszczyk
 
 Informacje osobowe
  Oświadczenia majątkowe
 
Skarbnik - Wiesława Kucińska (do 20.07.2015)
 
 Informacje osobowe
  Oświadczenia majątkowe
 
Zastępca Skarbnika - Alicja Milczarek (do 30.10.2015)
 
 Informacje osobowe
  Oświadczenia majątkowe


 


 

Gmina Łęczyca