Wyszukaj zarządzenia z dotyczące
DataNumer aktuTematTreśćZałączniki
23.09.2020r.265/2020w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w Sołectwie Topola Szlachecka w Gminie Łęczyca  
22.09.2020r.264/2020w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji Gminy  
21.09.2020r.263/2020zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Łęczyca z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łęczycy  
21.09.2020r.262/2020w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2020 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
10.09.2020r.261/2020w sprawie dowozu i zasad zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Łęczyca  
10.09.2020r.260/2020w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęczyca wraz z rozbudową gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Borki"  
03.09.2020r.259/2020w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w Sołectwie Topola Szlachecka w Gminie Łęczyca  
27.08.2020r.258/2020w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2020 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
26.08.2020r.257/2020w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy w Łęczycy oraz w sprawie powołania Zespołu do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
26.08.2020r.256/2020zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Łęczyca z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łęczycy  
26.08.2020r.255/2020w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 255/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy do ewidencji księgowej operacji finansowych związanych z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki i w Siedlcu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, wymianą instalacji oświetleniowej oraz grzejników centralnego ogrzewania- ograniczenie niskiej emisji” realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  
26.08.2020r.254/2020w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Siedlcu, Siedlec 16a  
26.08.2020r.253/2020w sprawie odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Siedlcu  
26.08.2020r.252/2020w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Błoniu, Błonie 33A  
21.08.2020r.251/2020w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn. „Dzierżawa autobusów szkolnych”   
19.08.2020r.250/2020w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 162/2020 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2020r. w związku z uchwałą Nr XXVI/158/2020 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr Nr XVII/107/2019 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2020 rok  
18.08.2020r.249/2020 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  
14.08.2020r.248/2020w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
10.08.2020r.247/2020w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
06.08.2020r.246/2020w sprawie dnia wolnego od pracy  
06.08.2020r.245/2020w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęczyca za pierwsze półrocze 2020r.  
03.08.2020r.244/2020w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. infrastruktury społeczno-gospodarczej, drogi w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
03.08.2020r.243/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
29.07.2020r.242/2020w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn. „Dowożenie uczniów wraz z opieką do szkół na terenie gminy Łęczyca na podstawie biletów miesięcznych”  
29.07.2020r.241/2020w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 312 323 w miejscowości Łęka – Kolonia Łęka, gm. Łęczyca”  
29.07.2020r.240/2020w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
27.07.2020r.239/2020w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2020 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
27.07.2020r.238/2020w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Łęczyca  
20.07.2020r.237/2020w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2020 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
20.07.2020r.236/2020w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 162/2020 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2020 r. w związku z uchwałą Nr XXV/153/2020 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20.07.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVII/107/2019 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2020 rok  
20.07.2020r.235/2020w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Topola Szlachecka dz. nr 55/1, 442 gm. Łęczyca. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) postanawiam  
17.07.2020r.234/2020w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury gospodarczo-społecznej, drogi w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
15.07.2020r.233/2020. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
13.07.2020r.232/2020w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2020 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
07.07.2020r.231/2020w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2020 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
01.07.2020r.229/2020w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w m. Siedlec, gmina Łęczyca  
01.07.2020r.230/2020w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
29.06.2020r.228/2020w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XVII/106/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2020-2027  
29.06.2020r.227/2020w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2020r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
25.06.2020r.226/2020w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2020r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
24.06.2020r.225/2020w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 162/2020 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2020r. w związku z uchwałą Nr XXIV/149/2020 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 24.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVII/107/2019 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2020 rok  
22.06.2020r.224/2020w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęczyca na lata 2020-2025"  
17.06.2020r.223/2020w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
09.06.2020r.221/2020w sprawie powalania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  
09.06.2020r.222/2020zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Łęczyca w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy w Łęczycy dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania  
09.06.2020r.220/2020w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r..  
08.06.2020r.219/2020w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.  
05.06.2020r.218/2020w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  
04.06.2020r.217/2020w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2020 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
02.06.2020r.216/2020w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  
01.06.2020r.215/2020w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy w Łęczycy dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania  
01.06.2020r.214/2020w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVII/106/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2020-2027  
01.06.2020r.213/2020w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2020 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
25.05.2020r.212/2020w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 200/2020 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 27 kwietnia 2020r. w sprawie odwołania skróconego czasu pracy Urzędu Gminy w Łęczycy  
22.05.2020r.211/2020w sprawie odwołania zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Łęczycy  
22.05.2020r.210/2020w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej na terenie Gminy Łęczyca przeznaczonej do wydzierżawienia na okres powyżej trzech lat w trybie bezprzetargowym  
21.05.2020r.209/2020w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2020r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
18.05.2020r.208/2020w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 162/2020 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2020 r. w związku z uchwałą Nr XXIIl/138/2020 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 18.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVII/107/2019 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2020 rok.  
06.05.2020r.207/2020w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Zarządzeniu Nr 205/2020 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Łęczyca zaleceń o charakterze prewencyjnym, w związku ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa SARS-Co V-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  
05.05.2020r.206/2020w sprawie zamknięcia Centrów Sportowych, placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych znajdujących się przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Łęczyca  
30.04.2020r.204/2020w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Błoniu  
30.04.2020r.203/2020w sprawie: odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Błoniu  
28.04.2020r.205/2020zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Łęczyca zaleceń o charakterze prewencyjnym, w związku ze stwierdzonymi przypadkami koronowirusa SARS-Co V-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  
27.04.2020r.202/2020w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2020 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
27.04.2020r.201/2020w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Łęczycy  
16.04.2020r.199/2020w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Łęczycy ds. obsługi rady gminy  
08.04.2020r.198/2020w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2020 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
07.04.2020r.200/2020w sprawie odwołania skróconego czasu pracy Urzędu Gminy w Łęczycy  
01.04.2020r.197/2020w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Łęczycy  
30.03.2020r.196/2020w sprawie: upoważnienia Dyrektorów szkół do użyczenia sprzętu informatycznego uczniom i nauczycielom  
25.03.2020r.195/2020w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 162/2020 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2020 r. w związku z uchwałą Nr XXII/131/2020 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 25.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVII/107/2019 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2020 rok.  
23.03.2020r.194/2020w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Łęczycy  
23.03.2020r.193/2020w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na budowę oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach Górnych Gmina Łęczyca. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) postanawiam  
23.03.2020r.192/2020w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zadania o nazwie „Czyste powietrze - OZE w Gminie Łęczyca". Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) postanawiam  
18.03.2020r.191/2020w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 r.  
17.03.2020r.190/2020w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.  
17.03.2020r.189/2020w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r  
16.03.2020r.188/2020w sprawie zmiany organizacji Urzędu Gminy w Łęczycy  
16.03.2020r.187/2020w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Łęczyca zaleceń o charakterze prewencyjnym, w związku ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa SARS-Co V -2 na terenie Rzeczy pospolitej Polskiej  
12.03.2020r.186/2020w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2019 r.  
10.03.2020r.185/2020w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2020 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
09.03.2020r.183/2020w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: referent w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
09.03.2020r.184/2020w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczyca w 2020 roku  
06.03.2020r.182/2020w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu, położonej w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej, stanowiącego własność Gminy Łęczyca  
05.03.2020r.181/2020w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za 2019 rok  
04.03.2020r.180/2020w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2020 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
02.03.2020r.179/2020w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Łęczyca  
21.02.2020r.178/2020w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 r.  
20.02.2020r.177/2020w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 r.  
17.02.2020r.176/2020w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Łęczyca  
13.02.2020r.175/2020w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 162/2020 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2020 r. w związku z uchwałą Nr XX/120/2020 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 13.02.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwal e Nr XVII/ 107/2 019 Rad y Gm in y w Łęczycy z dnia 18 grudni a 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2020 rok  
12.02.2020r.174/2020zmieniające Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 07 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej  
10.02.2020r.173/2020w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Łęczycy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łęczyca  
10.02.2020r.172/2020w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Łęczyca  
07.02.2020r.171/2020w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.  
31.01.2020r.170/2020w sprawie: określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz pierwszych klas publicznych szkól, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęczyca  
30.01.2020r.169/2020w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2020 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
23.01.2020r.168/2020w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2020 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
15.01.2020r.167/2020w sprawie zmian y Zarządzenia Nr 1 62/2020 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2020 r. w związku z uchwalą Nr XIX/ 115/2020 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 15.0 1.2020 r . w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVII/ 107/20 1 9 Rad y Gmin y w Łęczycy z dnia 18 grudnia 20 I 9 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2020 rok  
14.01.2020r.166/2020w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych n a 2020 r.  
13.01.2020r.165/2020w sprawie powołani a Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizacje; zadania publicznego oraz określenia Regulaminu pracy Komisji konkursowej  
07.01.2020r.164/2020w sprawi e powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
03.01.2020r.163/2020w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 r.  
02.01.2020r.162/2020w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2020 r.  
30.12.2019r.161/2019w sprawi e zmiany Zarządzenia Nr 22/20 19 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 20 19 r. w związku z uchwałą Nr XVIII/108/20 19 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 20 19 rok  
24.12.2019r.160/2019w sprawie przeprowadzenia w dniach od 24 grudnia 20 1 9 do 1 5 stycznia 2020 roku w Urzędzie Gminy w Łęczycy oraz w jednostkach obsługiwanych (w zakresie objętym obsługą) inwentaryzacji okresowej składników majątkowych będących na stanic Urzędu Gminy w Łęczycy oraz jednostek obsługiwanych  
24.12.2019r.159/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
16.12.2019r.158/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 20 19 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
13.12.2019r.157/2019w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
13.12.2019r.156/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
10.12.2019r.153/2019w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego opieka nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu gm. Łęczyca w latach 2020 - 2021  
10.12.2019r.152/2019w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łęczyca  
10.12.2019r.151/2019w sprawie powołania Komisji ds. prowadzenia negocjacji na świadczenie u sług oświetlenia ulic dróg, placów i innych obiektów publicznych na terenie Gminy Łęczyca  
09.12.2019r.150/2019w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Łęczycy w dniach 24 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2019 roku  
09.12.2019r.149/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy ·Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jedno stek budżetowych  
03.12.2019r.148/2019w sprawie powołania i zadań komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
03.12.2019r.147/2019w sprawie powołania i zadań komisji likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego nie nadających się do dalszego użytkowania w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
03.12.2019r.146/2019w sprawie: powołania komisji do zaopamowania wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęczyca  
02.12.2019r.145/2019w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020  
29.11.2019r.144/2019w sprawie u chylenia w części Zarządzenia Nr 140/2019 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 138/2019 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 25 1istopada 20 19 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
29.11.2019r.143/2019w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu  
28.11.2019r.142/2019w sprawie wzoru umowy określającej warunki organizacyjno - finansowe działalności instytucji kultury oraz programu działania instytucji kultury  
27.11.2019r.141/2019w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/20 19 w sprawi e wykonania uchwał y budżetu Gminy na 20 19 r. w związku z uchwałą Nr XVI/94/2019 Rad y Gminy w Łęczycy z dnia 27. 11.2019 r. w sprawi e wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawi e uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 20 19 rok   
26.11.2019r.140/2019w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 138/20 19 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
26.11.2019r.139/2019w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020  
25.11.2019r.138/2019w sprawi e wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
19.11.2019r.137/2019w sprawie powołania Komisji do kontroli posiłków wydawanych dzieciom i uczniom w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w ramach 1 i 2 modułu program „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.  
19.11.2019r.136/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy ·Łęczyca na 20 19 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
19.11.2019r.135/2019 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego do szkół Gminy Łęczyca  
18.11.2019r.134/2019w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
13.11.2019r.132/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Ł9czyca na 20 19 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
12.11.2019r.131/2019w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 r.  
12.11.2019r.130/2019w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2020-2027  
30.10.2019r.129/2019w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu  
29.10.2019r.127/2019w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2019 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 20 19 r. w związku z uchwałą Nr XV/89/20 19 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29.10.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/22/20 18 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2019 rok  
29.10.2019r.126/2019w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na przebudowę przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Mniszki - Krzepocin II gm. Łęczyca  
29.10.2019r.125/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
28.10.2019r.128/2019w sprawie odwołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu  
24.10.2019r.124/2019zmieniające Zarządzenie N r 120/20 19 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 15 października 20 l 9r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na modernizację instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Szkole Podstawowej w miejscowości Błonie, gm. Łęczyca  
23.10.2019r.123/2019w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Łęczyca  
22.10.2019r.122/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 20 19 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
17.10.2019r.121/2019w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu  
15.10.2019r.120/2019w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na modernizację instalacji elektrycznych teletechnicznych w Szkole Podstawowej w m. Błonie gm. Łęczyca  
13.10.2019r.133/2019zmieniające Zarządzenie Nr 279/20 16 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 30 listopada 20 l 6r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Łęczycy do sprawowania kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego, jak również określenia sposobu j ej prowadzenia  
10.10.2019r.119/2019w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na przebudowę dróg gminnych nr 312340 , 312342 w miejscowości Wichrów - Mniszki gm. Łęczyca  
10.10.2019r.118/2019w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na przebudowę dróg gminnych nr 312344, 313340, 312342 w miejscowości Leszcze-Wilczkowice Średnie i Wilczkowice Górne - Wichrów gm. Łęczyca  
10.10.2019r.116/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
10.10.2019r.117/2019w sprawi e przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczyca"  
10.10.2019r.115/2019w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury gospodarczo-społecznej, drogi w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
08.10.2019r.114/2019w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020  
08.10.2019r.113/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 201 9 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
08.10.2019r.112/2018w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego I wolontariacie na rok 2020  
30.09.2019r.111/2019w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2019 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2019 r. w związku z uchwałą Nr XIV/80/2019 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy -Łęczyca na 2019 rok  
27.09.2019r.110/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
25.09.2019r.109/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
20.09.2019r.108/2019w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury gospodarczo-społecznej, drogi w Urzędzie Gminy w Łęczycy   
16.09.2019r.107/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
09.09.2019r.106/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
03.09.2019r.105/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
27.08.2019r.104/2019w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2019 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2019 r. w związku z uchwałą Nr XIII/73/2019 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27.08.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IIl/22/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2019 rok  
27.08.2019r.103/2019w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: Dzierżawa autobusów szkolnych.  
27.08.2019r.102/2019w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: Przewozy specjalne uczniów szkół z terenu Gminy Łęczyca  
23.08.2019r.101/2019w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.  
20.08.2019r.100/2019w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej  
12.08.2019r.99/2019w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  
09.08.2019r.98/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
07.08.2019r.97/2019w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej  
06.08.2019r.96/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 20 19 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
06.08.2019r.95/2019w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamow1en publicznych, gospodarki przestrzennej i inwestycji w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
05.08.2019r.94/2019W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych   
01.08.2019r.93/2019w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęczyca  
01.08.2019r.92/2019w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęczyca za pierwsze półrocze 2019 r.  
29.07.2019r.91/2019w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dowóz uczniów wraz z opieką do szkół na terenie gminy Łęczyca na podstawie biletów miesięcznych  
20.07.2019r.90/2019w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/20 19 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2019 r. w związku z uchwał ą Nr XII/7112019 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 22.07.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2019 rok  
12.07.2019r.89/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
10.07.2019r.88/2019w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2019 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2019 r. w związku z uchwałą Nr XI/68/2019 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 10.07.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2019 rok  
08.07.2019r.87/2019w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej  
04.07.2019r.86/2019 w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie Gminy Łęczyca  
28.06.2019r.85/2019w sprawie wprowadzenia zmian w uchwal e Nr 111/21/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2019-2025  
28.06.2019r.84/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r . i planach finansowych jednostek budżetowych  
27.06.2019r.83/2019w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury gospodarczo-społecznej, drogi w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
26.06.2019r.82/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
25.06.2019r.81/2019w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy w Łęczycy dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania  
18.06.2019r.80/2019w sprawie zmiany Zarządzenia N r 22/20 19 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2019 r. w związku z uchwalą Nr X/59/2019 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 18.06.201 9 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale N r 111/22/20 I 8 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudni a 2018 r . w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca n a 20 I 9 rok  
18.06.2019r.79/2019w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej  
06.06.2019r.78/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
04.06.2019r.77/2019w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej  
03.06.2019r.76/2019w sprawie powołania Komisji do kontroli posiłków wydawanych dzieciom i uczniom w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w ramach 1 i 2 modułu program „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023  
28.05.2019r.75/2019w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania terenów Centrum Sportowego w miejscowościach: Błonie, Topola Królewska, Leźnica Mała, Siedlec oraz Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w miejscowości Wilczkowice Górne gm. Łęczyca  
27.05.2019r.74/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
24.05.2019r.73/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
22.05.2019r.72/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 20 I 9 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
20.05.2019r.70/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
20.05.2019r.71/2019w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2019 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2019 r. w związku z uchwałą Nr VIII/53/2019 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 16.05.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2019 rok  
14.05.2019r.69/2019w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Leźnicy Malej  
14.05.2019r.68/2019w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej  
06.05.2019r.66/2019zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Łęczyca z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łęczycy  
06.05.2019r.67/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
06.05.2019r.65/2019w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury gospodarczo-społecznej-drogi w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
29.04.2019r.64/2019w sprawie zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy w Łęczycy do ewidencji księgowej operacji finansowych związanych z realizacją projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  
29.04.2019r.63/2019w sprawi e wprowadzenia zmian w uchwale N r III/21/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2019-2025  
29.04.2019r.62/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
23.04.2019r.61/2019w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursów na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej oraz Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej  
23.04.2019r.60/2019w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2019 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 20 19 r. w związku z uchwałą Nr VIl/48/2019 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 23.04.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr Ill/22/20 18 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2019 rok  
23.04.2019r.59/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęczycy  
18.04.2019r.58/2019w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej na terenie Gminy Łęczyca przeznaczonej do wydzierżawienia n a okres poniżej trzech łat w trybie bezprzetargowym  
12.04.2019r.57/2019w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury gospodarczo-społecznej-drogi w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
09.04.2019r.56/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
28.03.2019r.55/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
26.03.2019r.53/2019w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej oraz konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Leźnicy Malej  
26.03.2019r.54/2019 w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy w Łęczycy dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania  
19.03.2019r.52/2018w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 111/21/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2019-2025  
19.03.2019r.51/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 20 19 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
18.03.2019r.50/2019w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2019 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2019 r. w związku z uchwałą Nr VI/42/2019 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 18.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2019 rok  
12.03.2019r.48/2019w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2018 r.  
12.03.2019r.49/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jedno stek budżetowych  
12.03.2019r.47/2019w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za 2018 rok  
04.03.2019r.46/2019w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Łęczyca  
04.03.2019r.44/2019zmieniające Zarządzenie Nr 118/2015 r. Wójta Gminy Łęczyca z dnia 28 października 2015 roku w sprawie ustalenia normy i zasady przydziału ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego i wyposażenia z ochrony indywidualnej dla pracowników obsługi , pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (robót publicznych ) i pozostałych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
04.03.2019r.45/2019w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczyca w 2019 r."  
04.03.2019r.43/2019w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.  
28.02.2019r.42/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych.  
27.02.2019r.41/2019w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Łęczyca  
22.02.2019r.40/2019w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/21/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2019-2025  
22.02.2019r.39/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych   
22.02.2019r.38/2019w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury gospodarczo-społecznej-drogi w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
21.02.2019r.37/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 20 19 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
20.02.2019r.36/2019w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej nr 312 309 w miejscowości Prądzew oraz drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Prądzew gm. Łęczyca   
05.02.2019r.35/2019w sprawie wprowadzeni a zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 20 19 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
31.01.2019r.34/2019w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łęczyca na rok szkolny 2019/2020  
31.01.2019r.33/2019w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łęczyca na rok szkolny 2019/2020  
31.01.2019r.32/2019w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego oraz określenia Regulaminu pracy Komisji konkursowej  
30.01.2019r.31/2019w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2019 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2019 r. w związku z uchwałą Nr IV/33/2019 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IIl/22/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2019 rok  
28.01.2019r.30/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 20 19 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
25.01.2019r.29/2019w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury gospodarczo-społecznej-drogi w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
16.01.2019r.28/2019w sprawie opracowania planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2019 r.  
16.01.2019r.27/2019w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 176/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 01.04.2016r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Łęczycy  
15.01.2019r.26/2019w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu zmian statutów sołectw z terenu Gminy Łęczyca  
14.01.2019r.24/2019zmieniające Zarządzenie Nr 118/2015 r. Wójta Gminy Łęczyca z dnia 28 października 2015 roku w sprawie ustalenia normy i zasady przydziału ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego i wyposażenia z ochrony indywidualnej dla pracowników obsługi, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (robót publicznych ) i pozostałych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
14.01.2019r.25/2019w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
07.01.2019r.23/2019w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. Infrastruktury gospodarczo-społecznej-drogi w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
02.01.2019r.22/2019w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2019 r.  
27.12.2018r.21/2018w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLI/274/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2018-2023  
27.12.2018r.20/2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2018 r. i planach finansowych jedno stek budżetowych  
21.12.2018r.19/2018w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 428/2018 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2018 r. w związku z uchwałą Nr III/19/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLI/275/2017 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2018 rok  
21.12.2018r.18/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków oraz ustalenia regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
17.12.2018r.17/2018w sprawie przeprowadzenia w dniach od 17 do 31 grudnia 2018 roku w Urzędzie Gminy w Łęczycy oraz w jednostkach obsługiwanych (w zakresie objętym obsługą) inwentaryzacji okresowej składników majątkowych będących na stanie Urzędu Gminy w Łęczycy oraz jednostek obsługiwanych  
12.12.2018r.16/2018w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
11.12.2018r.15/2018w sprawie: powołania komisji do zaopm1owania wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęczyca  
10.12.2018r.14/2018w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 428/20 18 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2018 r. w związku z uchwałą Nr Lil/346/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 15.10.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLI/275/2017 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2018 rok  
05.12.2018r.13/2018w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLl/274/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2018-2023  
05.12.2018r.12/2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 20 18 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
03.12.2018r.11/2018w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019  
30.11.2018r.10/2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2018 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
27.11.2018r.9/2018zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy w Łęczycy do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Łęczyca  
27.11.2018r.8/2018w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019  
26.11.2018r.7/2018w sprawie powołania i zadań komisji likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego nie nadających się do dalszego użytkowania w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
26.11.2018r.6/2018w sprawie powołania i zadań komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
22.11.2018r.5/2018w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Łęczyca do prowadzenia spraw określonych Gminy Łęczyca w imieniu Wójta Gminy Łęczyca  
22.11.2018r.4/2018w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Łęczyca  
21.11.2018r.3/2018w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego do szkół Gminy Łęczyca  
21.11.2018r.2/2018w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
20.11.2018r.1/2018w sprawie powołania Komisji do kontroli posiłków wydawanych dzieciom i uczniom w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020