Wyszukaj zarządzenia z dotyczące
DataNumer aktuTematTreśćZałączniki
11.12.2018r.15/2018w sprawie: powołania komisji do zaopm1owania wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęczyca  
10.12.2018r.14/2018w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 428/20 18 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2018 r. w związku z uchwałą Nr Lil/346/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 15.10.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLI/275/2017 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2018 rok  
05.12.2018r.13/2018w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLl/274/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2018-2023  
05.12.2018r.12/2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 20 18 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
03.12.2018r.11/2018w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019  
30.11.2018r.10/2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2018 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
27.11.2018r.9/2018zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy w Łęczycy do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Łęczyca  
27.11.2018r.8/2018w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019  
26.11.2018r.7/2018w sprawie powołania i zadań komisji likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego nie nadających się do dalszego użytkowania w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
26.11.2018r.6/2018w sprawie powołania i zadań komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
22.11.2018r.5/2018w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Łęczyca do prowadzenia spraw określonych Gminy Łęczyca w imieniu Wójta Gminy Łęczyca  
22.11.2018r.4/2018w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Łęczyca  
21.11.2018r.3/2018w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego do szkół Gminy Łęczyca  
21.11.2018r.2/2018w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
20.11.2018r.1/2018w sprawie powołania Komisji do kontroli posiłków wydawanych dzieciom i uczniom w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020