0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

ZAPYTANIE OFERTOWE - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni dróg gminnych w technologii dróg betonowych na terenie gm. ŁęczycaZapytanie o ofertę

 

Gmina Łęczyca zwraca się z prośbą o wycenę usługi polegającej na opracowaniu  dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni dróg gminnych w technologii  dróg betonowych na terenie gm. Łęczyca:

  1. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Leźnica Mała — długość ok.  0,240 km (nr dz. ewid. 511)
  2. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Mniszki -Krzepocin Drugi — długość ok. 0,750km (nr dz. ewid. 179 obręb Krzepocin II; 135; 121 obręb Mniszki)
  3. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dzierzbiętów Mały — długość ok. 0,490 km (nr dz. ewid. 294; 295;)
  4. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Siemszyce — długość ok. 0,470 km (nr dz. ewid. 55)
  5. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bronno — długość ok. 0,160 km (nr dz. ewid. 400)
  6. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Gawrony — długość ok. 0,360  km (nr dz. ewid. 83/4; cz.99)

 

Termin sporządzenia poszczególnych projektów po uzgodnieniu z pracownikiem Gminy Łęczyca.

Zamawiający zastrzega, aby przedmiot zamówienia był realizowany przez Wykonawcę  osobiście.

Składający ofertę ma możliwość zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia w terenie.

Głównym kryterium wyboru oferenta — cena

Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Monika Bartosik, (24) 388 - 34 - 28.

Prosimy o dostarczenie oferty do siedziby Urzędu Gminy ul. M. Konopnickiej 14 lub o przesłane oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gminaleczyca.pl

Ofertę należy złożyć do 03.09.2018 r.

Gmina Łęczyca zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania o ofertę bez podania  przyczyny.

 


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o unieważnieniu
Dodany: 12.09.2018 godz. 12:00
 Ostateczny termin składania ofert:
  3 2018Informacja opublikowana przez:
  dnia 14 2018 godz. 09:37
Liczba odsłon:
  1137 od 14 2018 godz. 09:37  (średnio 1.97 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca